Komandant Mark stripovi


komandant mark blef i zalosna sova Pietro Sartoris, Dario Guzzon i Giovanni Sinchetto, pod pseudonimom EsseGesse, predložili su Sergiu Bonelliju ideju o Komadantu Marku, junaku koji predvodi grupu rodoljuba koji se bore za slobodu u ratu za nezavisnost Sjedinjenih država. Izdavač je ideju odmah prihvatio, za razliku od 1953. kada je Tea Bonelli, Sergiova majka, tada na čelu izdavačke kuće, odbila predlog istog tria koji su tada došli sa idejom o Kapetanu Mikiju, kojeg je potom prihvatio Dardo, izdavač Velikog Bleka. Komandant Mark predvodi jedinicu "Vukovi sa Ontarija" u borbi protiv engleskih Crvenih Mundira. Najbolji prijatelj mu je Indijanac "Žalosna Sova"- poglavica četiri plemena sa Velikih jezera i bivši gusar "Blaf" koji ima psa Floka. Tu je i verenica Beti koja se brine a i ljuti kada ga dugo nema u tvrđavi Ontario. Likovi u stripu su kruto podeljeni na dobre i loše, sa ponekad neumerenim stereotipima što je i grafički vrlo upadljivo.

Serijal stripova o Komandant u Markuje otpočeo u septembru 1966 a završen u januaru 1990. godine, pričom u kojoj završava i rat za nezavisnost, da bi potom izlazio u reprintima i specijalnim izdanjima. Kod nas je izlazio u Zlatnoj seriji - popis brojeva epizoda, a u Hrvatskoj u izdanjima Slobodne dalmacije, i bio je veoma popularan u sedamdesetim i osamedesetim godinama prošlog veka. U Turskoj je po Komandantu Marku snimljen i film.

Mark je poreklom francuski plemić koji je bio na brodu napadnutom od Engleza tokom Sedmogodišnjeg rata izmedu Francuske i Engleske, 1756. godine. Jedino dvoje preživelih su bili mali dečak i jedan sredovečni gospodin koji mu je pomogao da se spasi. Preživele su pomogli Pawnee indijanci i primili ih u svoje pleme. Mark ce provesti deinjstvo u plemenu uz svog poočima koji ce ga naučiti čitanju i pisanju ali i mačevanju i korišćenju pištolja i puške.
Search