Mirko i Slavko stripovi


Mirko i Slavko bio je veoma tiražan strip šezdesetih i sedamdesetih godina u Jugoslaviji. Ispočetka je izlazio u okviru lista "Dečje novine", na svega pola stranice.

Strip je bio smešten u vreme Drugog svetskog rata, a akteri su dva dečaka-partizana. Niko tada nije mogao da zamisli koliki uspeh će ova socrealistička, relativno loše crtana i još gore pričana serija imati u javnosti. Zasnovana na jednostavnim zapletima i stereotipnim likovima, ona je sasvim odgovarala duhu vremena. Mirko i Slavko su primljeni sa velikim oduševljenjem na tržištu i kod čitalaca, a doprinos ovom masovnom fenomenu, dala je i ogromnapretplatnička mreža lista " Dečje novine" u školama.

Maja 1963. krenula je edicija zasebnih strip svesaka "Nikad robom". Prva je bila baš jedna nova epizoda "Mirka i Slavka". Mnogi crtači sa teritorije bivše Jugoslavije (Ivica Bednjanec iz Hrvatske je dao velik doprinos i obimu i tematskoj raznovrsnosti biblioteke) su smeštali radnju svojih ostvarenja u različite periode ovdašnje istorije. Srednji vek im je bio najomiljenija epoha, ali se ni Prvi svetski rat nije zaobilazio. Posle nekoliko stotina svezaka, edicija "Nikad robom" postala je mesto plasiranja samo jednog stripa - "Mirka i Slavka". Disproporcija u prodatom tiražu tih epizoda i priča ostalih autora bila je tolika da dilema nije postojala. Novi tiraž serije "Nikad robom" išao je oko 200.000 primeraka po broju, a povećava se i učestalost izlaženja. Ne više samo jednom ili dva puta mesečno, sada su epizode objavljivane jednom nedeljno

Fenomen Mirka i Slavka je nestao na najneverovatniji način. Iako ideološki krajnje podoban, u birokratskom generalnom udaru početkom sedamdesetih na strip kao na nesporni šund i oporezivanjem "Mirka i Slavka" edicija je nesnosno poskupela, tražnja i tiraž se smanjili. Likovi su opstali još samo u matičnom listu i po nekom izdanju "Dečjih novina", sve dok ih 1975, odnosno 1976. vreme nije pregazilo..

Vrhunac Mirka i Slavka bilo je snimanje filma "Mirko i Slavko" režisera Torija Jankovića i njegova premijera 1973. Do danas, ovo delo ostaje jedino domaće kinematografsko ostvarenje rađeno po stripu.
Search