Etiopija


Etiopija zasatva Etiopija država u Africi
Etiopija je država u istočnoj Africi u regiji poznatoj kao Rog Afrike. Nema izlaza na more, a graniči se, na severu sa Eritrejom, na zapadu sa Sudanom, na jugu sa Kenijom i na istoku sa Somalijom i Džibutijem. Prostire se na 1097 hiljada km², a u njoj živi 55 miliona stanovnika. Glavni grad je Adis Abeba.

Geografski položaj Etiopije
Glavna reljefna celina zemlje su Etipske planine koje zauzimaju više od polovine površine zemlje. Sastoji se od visoravni ispresecanih dubokim rečnim dolinama i međusobno razdvojenih planinama, od kojih je najviša Ras Dashen (4620 m). Klima i biljni svet zavise prvenstveno od nadmorske visine. Najbolji uslovi za poljoprivredu su na visinama od 1700 do 2500 metara.

Istorija Etiopije
Istorija Etiopije je po mnogo čemu drugačija od drugih afričkih zemlja. Sa izuzetkom kratkog razdoblja uoči drugog svetskog rata, kada je bila pod italijanskom vlašću, zemlja nikada nije bila evropska kolonija.

Prva zabležena država na području Etiopije bilo je kraljevstvo Aksum koje se u prvom veku posle Hrista razvilo u pomorsku i trgovačku silu na Crvenom moru. Zemlja je primila monofizitsko hrišćanstvo u IV veku, a vrhunac snage dostigla u VI veku kada je kontrolisala i južni deo Arapskog poluostrva. Sa širenjem islama od VII veku važnost Aksuma se smanjila. Ipak, zemlja nije osvojena i uključena u arapsko-islamsku sferu uticaja kao Egipat i Sudan na severu.

Privreda Etiopije
Ekonomija ove države je još je uvek većim delom zavisi od poljoprivrede (80% zaposlenih i 50% BDP-a). Uzgajaju se žitarice za vlastitu potrošnju i kafa kao glavni izvozni proizvod. Etiopija spada u skupinu siromašnijih afričkih zemalja sa BDP-om po stanovniku u 2004. od 800 USD po stanovniku.
Search