El Salvador


El Salvador destinacija El Salvador država u Srednjoj Americi
El Salvador (španski El Salvador = spasitelj) je mala država u Srednjoj Americi. Graniči se sa Gvatemalom na zapadu i Hondurasom na severu i istoku. Na jugu izlazi na Tihi okean. Površina iznosi 21.040 km², a broj stanovnika je 6.470.379.

Istorija Salvadora
Pre Španskog osvajanja, prostor današnjeg Salvadora naseljavali su Indijanci organizovani u dve veće države i nekoliko manjih. Domoroci su pripadali plemenu Pipil, delu nomadskog naroda Nahua, jednom od retkih srednjoameričkih plemena koja su rano prekinula obredno prinošenje ljudskih žrtava. U drugim detaljima je njihova kultura bila slična susedima: Astecima i Majama.

Prvi pokušaj Španaca pod vodstvom Pedra de Alvarada da osvoje ovo područje završio se 1524. godine neuspehom. 1525. godine se vraćaju i uspevaju nametnuti svoju vlast koja traje sve do 1821. godine. Alvarado daje području ime Salvador ("spasitelj"). Do 1842. godine Salvador je deo Ujedinjenih pokrajina Srednje Amerike, a nakon toga stiče potpunu samostalnost.

Privreda Salvadora
Zbog unutrašnjih nemira, dugotrajnog građanskog rata, ali i prirodnih nepogoda, ekonomija Salvadora je slaba i polako se oporavlja. Zahvaljujući stranoj pomoći i pomoći iseljenika koji su za vreme rata napustili državu, stanje se popravlja, izvoz je u porastu, a inflacija u zadnjih nekoliko godina se smanjuje.

Stanovništvo Salvadora
Veliku većinu stanovništva, oko 90%, čine mešani potomci američkih Indijanaca i Španaca. Vrlo malo Indijanaca je zadržalo običaje i tradiciju. Prema veroispovesti, većina stanovništva su katolici.
Search