Egipat


Egipat zastava Egipat država na severu Afrike
Arapska Republika Egipat prostire se na površini od oko milion km². Glavni grad je Kairo, a ukupan broj stanovnika je oko 58.300.000.

Geografski položaj Egipta
Egipat se nalazi u suptropskom pojasu, obuhvata istočni deo Sahare, sa nizijama zapadno od Nila i planinskim uzvišenjima na istoku, u primorju Crvenog mora. Leti vlada velika vrućina, koja raste kako se ide prema jugu, gde praktično i nema padavina. Padavine su retke već u delti, gde iznose oko 50 mm godišnje. Dolina Nila, širine 3 - 15 km, ima izuzetan značaj zbog racionalnog korišćenja poplava koje povećavaju plodnost zemljišta. Asuanska brana je regulisala navodnjavanje (obezbjeđujući istovremeno najveći deo električne energije), omogućila je dobijanje novih plodnih površina i povećala godišnji broj žetvi (ponekad i 4 godišnje). Ipak Egipat uvozi polovinu hrane koja mu je potrebna.

Privreda Egipta
Gotovo polovina stanovništva još uvijek živi od poljoprivrede, ali egzodus sa sela doprinosi bujanju gradova, u prvom redu Kaira i Aleksandrije, u kojima živi više od 50% stanovništva. Industrija je slabo razvijena, izuzev tekstilne, šećerne, metalurgije i naftne. Nafta je zauzela prvo mesto na listi najznačajnijih izvoznih proizvoda. Veliki deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni ne može u potpunosti da se pokrije doznakama radnika na privremenom radu u inostranstvu, prihodom od Sueckog kanala i turizma, koji je veoma razvijen. Deficit povećava teret spoljnog duga zemlje, koja ima nizak životni standard i u kojoj demografski rast i dalje predstavlja ključni problem.

Gustina naseljenosti
Gustina naseljenosti varira od 3 lica na km² u pustinjskom delu do 1000 lica u delti Nila. Tako da na 5% površine Egipta živi 97 % stanovnika.
Search