Belgija


Belgija zastava Belgija država u Evropi
Belgija je država na zapadu Evrope koja se graniči sa Holandijom, Nemačkom, Luksemburgom i Francuskom. Površina Belgije iznosi 30.150 kvadratnih kilometara. Broj stanovnika je 10.309.725. Glavni grad države je Brisel. Belgija je kraljevina u severozapadnoj Evropi, u tzv. Beneluksu. Izlazi na Severno more.

Geografske regije u Belgiji
Belgija se deli na priobalne nizije na severu, centralni brdoviti deo i Ardenske planine na jugu. Najviši vrh je Botranž. Najveće reke su Šelda i Meza. Klima od obale do planina ide od atlantske do kontinentalne.

Etnička struktura Belgije
Belgija je na kulturnoj raskrsnici germanske i romanske kulture, sa holandskim govornim područjem na severu (Flamanci), nemačkim na istoku i francuskim na jugu, (Valonci), što je uticalo na državne institucije i političku istoriju ove zemlje. 60% stanovnika Belgije su Flamanci, a 31% su Valonci.
Search