Bugarska


Bugarska zastava Bugarska država na Balkanskom poluostrvu
Bugarska je država u jugoistočnoj Evropi i na Balkanskom poluostrvu. Graniči se sa Grčkom i Turskom na jugu, Srbijom i Makedonijom na zapadu i Rumunijom na severu. Glavni grad je Sofija. Bugraska se prostire na 112.912 km² i ima 7.537.929. stanovnika. Članica je NATO-a i Eropske unije.

Istorija Bugarske
Bugarska je u srednjem veku imala snažne države. Prvo bugarsko carstvo (VII-XI vek) sa sedištem u Pliski i Preslavu i Drugo bugarsko carstvo (XII-XIV sa sedištem u Velikom Trnovu. U XIV veku Bugarska pada pod osmanlijsku vlast i bila je pod njenom vlašću sve do 1878. godine.

Reljef Bugarske
Reljef Bugarske je raznolik. Za privredu zemlje najvažnija je dolina reke Marice zbog poljoprivrede i zbog prometa. Dolina oko Marice, Trakija, predstavlja plodno područje, gde uz povoljne uticaje sa Egejskog mora uspevaju brojne kulture (duvan, pamuk, povrće, pirinač, vinova loza i žitarice). Pored Marice veliki značaj ima i reka Dunav kojom se izvoze sirovine, a ova reka predstavlja i značajan izvor energije. Južno se nalaze Rodopi, bogati ugljem i obojenim metalima, a severno je Stara planina ili Balkan. Ovde postoje mnoge zaštićene kotline koje su poznate po gajenju ruža i prizvodnji ružinog ulja koji se koristi u kozmetičkoj industriji. Između Stare planine i Dunava se nalazi Bugarski plato gde se na lesnim naslagama formiralo plodno tlo za razvoj poljoprivrede. Industrijska postrijenja se nalaze u većim gradovima. To su pored Sofije, glavnog grada, Plovdiv na Marici, Ruse na Dunavu i Varna u Burgas na crnomorskoj obali.

Stanovništvo Bugarske
Bugarska je prema popisu stanovništva iz 2001. godine imala 7.932.984 stanovnika. Broj stanovnika se smanjuje zbog niskog nataliteta i iseljavanja, pa je Bugarska pre 26 godina imala više stanovnika (8.729.666). Većina stanovnika su po verispovesti pravoslavci. Najveći deo stanovnika su Bugari kojih ima 83.9 %, zatim Turci 9,4 % i Romi 4,7 %.
Search