Danska


Danska zastava Danska država na severu Evrope
Danska je država na severu Evrope. Glavni grad je Kopenhagen. Pre nego što su je naselili Skandinavci Danska je bila postojbina Keltima što su potvrdila arheolaoška nalazišta, a onda su došli Skandinavci tada poznati kao Vikinzi. Posle II svetskog rata postaje jedan od osnivača NATO-a, a 1973. pridružila se EEZ-u ( kasnije Evropskoj Uniji).

Površina i stanovništvo Danske
Danska ima površinu od 43.094 km² i 5.357.640 stanovnika. Podijeljena na 13 okruga i na 271 opštinu. Početkom 2007. godine u Danskoj je sprovedena reforma administrativne podele zemlje, u kojoj su datadašnje okruge zamenili pet novih regija, a broj opština smanjen je na 98. Danskoj takođe pripada i Greland i Ovčija ostrva koji imaju status autonomnih regija. Svaka ima po dva zastupnika u danskom Parlamentu.

Geografski položaj i reljef Danske
Danska se sastoji od poluostrva Jutlada i još 405 ostrva. Mnoga veća ostrva su spojena mostovima, a takođe postoji dobro povezanost i trajektima. Danska je uglavnom ravničarska zemlja sa najvišim vrhom na samo 170,86 m nadmorske visine.

Stanovništvo Danske
Većina stanovništva je skandinavskog porekla, manji deo je sa Grelanda, a imigranti čine 6.2% stanovništva. Najviše imigranata ima iz Azije, Turske i bivše Jugoslavije. Službeni jezik je danski sa izuzetkom male skupine blizu nemačke granice koja govori nemački. Najveći procenat stanovništva pripada Danskoj narodnoj crkvi koja je jedan od oblika luteranske crkve, a 2% stanovništva je islamske veroispovesti.
Search