Crna Gora


Crna Gora zastava Crna Gora bivša članica SFRJ
Crna Gora je država u jugoistočnoj Evropi i na Balkanskom poluostrvu. Izlazi na Jadransko more, a graniči se sa Hrvatskom na zapadu, Bosnom i Hercegovinom na severu, Srbijom na istoku i Albanijom na jugu. Glavni grad je Podgorica. Crna Gora je jedina ostala u zajedničkoj državi sa Srbijom posle raspada bivše SFRJ, ali je i ona proglasila nezavisnost 2006. godine.

Crna Gora je planinska zemlja
Crna Gora se prostire na 13.812 km². Reljef je pretežno planinski i nerpistupačan. Obradivih porvšina ima malo, uglavnom u dolinama reka. Najviša planina je Lovćen visok 1894 m. U reljefu Crne Gore treba još izdvijiti Skadarsko jezero koje deli sa Albanijom i Bokokotorski zaliv. Na teritoriji Crne Gore nalazi se više nacionalnih parkova: Durmitor 390 km², Lovćen 64 km², Biogradska Gora 54 km² i Skaradsko jezero 400 km².

Stanovništvo Crne Gore
Prema popisu iz 2002. godine Crna Gora ima 620.145 stanovnika. Od toga 43% su Crnogorci, 32% Srbi, 7.77 Bošnjaci i 7 % su Albanci. Crnogorci žive pretežno u centralnom delu države, a Srbi u Bokokotorskom zalivu i na severu. Bošnjaci žive u crnogorskom delu Sandžaka, a Albancu u pograničnim delovima sa ovom državom. Većina stanovništva su vernici Srpske pravoslavne crkve, no postoji i Crnogorska pravoslavna crkva koja nije kanonski priznata.

Po uređenju, Crna Gora jedna demokratska, socijalna i ekološka republika. Zvanična valuta u državi je evro. Zastava Republike Crne Gore je crveno-bojka oivičena pozlaćenim okvirom. U centru se nalazi grb Kralja Crne Gore Nikole I Petrovića, no bez njegovih inicijala: NI na njoj. Narodna zastava je ista kao i standardna srpska narodna zastava.

Referendum za nezavisnost
Referendum za nezavisnost Crne Gore je održan 21.05.2006. Na njemu je preko 55 % građana glasalo za nezavisnost, što je bio uslov Evropske Unije za međunarodno priznanje nezavisnosti. Crna Gora je na temelju rezultata referenduma svečano proglasila nezavisnost 03.06.2006.

Crna Gora je ekonomski nerazvijena zemlja
Crna Gora je ekonomski nerazvijena država. Sve grane privrede su nerazvijene, sem turizma koji donosi najviše prihoda. Pored Podgorice drugi veći gradovi su Nikšić, Pljevlja i Bijelo Polje.
Search