Čile


Čile zastava Čile država u Južnoj Americi
Čile je država u Južnoj Americi koja zauzima uski pojas između Anda i Pacifika. Graniči se sa Argentinom na istoku, Bolivijom na severoistoku i Peruom na severu. Čile se prostire na 757 hiljada km², a u njemu živi 14 miliona stanovnika. Glavni grad je Santjago.

Geografski položaj Čilea
Čile se proteže preko 4.630 km u pavcu sever-jug i 430 km u pravcu istok-zapad. Obuhvata jedan deo pustinje Atakama u kojoj po više godina ne padne kiša. Obala pored Tihog okeana je strma i nije razuđena. Južna obala je puna fjordova, kanala i ostrva. Reljef je ravničarski jedino oko glavnog grada, gde se stanovnoštvo bavi poljoprivredom. Severni deo Čilea je pod šumama i pašnjacima.

Privredni razvoj Čilea
Privreda Čilea poslednjih godina beleži značajan rast. Taj rast je u 2005. bio 6,3 %. U peridu od 1973-1990 vojna vlada je prodala većinu državnih preduzeća. Posle 90-tih proces privatizacje je nastavljen. Čile je zagovornik slobodne trgovine i sa nekim zemljama je potpisao sporazum o slobodnoj trgovini između ostalih i sa SAD-om.

Stanovništvo Čilea
Najveći deo Čileanaca su belci ili mestici. Čile je bio španska kolonija, tako da je uticaj španske kulture značajan, pored kulture starosedeoca.
Search