Češka republika


Češka republika zastava Češka država u Evropi
Češka Republika je srednjeevropska, kontinetalna zemlja. Kontinetalna je jer ne izlazi ni na jedno more. Graniči se sa Poljskom na severu, Nemačkom na severozapadu i zapadu, Austrijom na jugu, i Slovačkom na istoku. Glavni i najveći grad je Prag (1,2 miliona stanovnika), važna turistička destinacija.

Struktura Češke Republike
Češka Republika sastoji se od istorijskih zemalja Bohemije, Moravske i Češke Šleske, ovo trojstvo prisutno je i na državnom grbu. Članica je Evropske Unije i Severnoatlanskog saveza (NATO). Po površini je 114. na svetu ( 78.864 km²), a po broju stanovnika je 76. sa 10. (250.000 stanovnika).

Češko ministarstvo spoljnih poslova je 1993. saopštilo da se skraćeno ime Češka ima koristiti u svim prilikama izuzev zvaničnih dokumenata i punih imena vladinih institucija. Ovo emocionalno pitanje je međutim i dalje kontroverzno u samoj Češkoj Republici, a kraći naziv nije ušao u upotrebu ni u drugim svetskim jezicima.
Stanovništvo Češke
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine izjasnilo se 90,4 % stanovništva Češke kao Česi, 3,7 % kao Moravljani, 1,9 % kao Slovaci. Brojne su i manjine Poljaka, Nemaca, Ukrajinaca, Vijetnamaca i Roma. Većina od njih bili su ateisti (59 %), a ostali su pripadnici hrišćanskih vera: rimski katolici (26,8 %), Češki evangelisti (1,1 %), Čehoslovački husiti (1 %).

U Češkoj je živelo puno Nemca
Do 1946. godine živjela je u Češkoj brojna grupa Nemaca (oko 3,5 miliona), koja je zbog saradnje sa nacističkim režimom Adolfa Hitlera u vremenu II svetskog rata preseljena u Nemačku, kao i iz drugih istočnoevropskih država.
Search