Centralnoafrička Republika


Centralnoafrička Republika zastava Centralnoafrička republika je država u Africi
Centralnoafrička Republika je država u srednjoj Africi. Graniči se sa Kamerunom na zapadu, Kongom i Zairom na jugu i Sudanom i Čadom na severu. Površina ove afričke države je 622 000 km², a ima oko 4 miliona stanovnika. Glavni grad je Bangui.
CAR je bivša francuska kolonija
Bila je Francuska kolonija od kraja XIX veka. Prvo se odvojio jedan deo i proglasio nezavisnost, a cela država je stekla nezavisnost 1960. godine. Sada je na vlasti diktatorski režim.

Reljef i klima u CAR
Centralnoafrička Republika se nalazi u središnjem delu kontinenta, gde je reljef uglavnom visoravan (najviši vrh 1 420m). Klima je uglavnom tropska, pa su uslovi za život teški i naseljenost je mala. Zemlja je zaostala. Dohodak iznosi samo 320$. Dominantna privredna grana je poljoprivreda. Najviše se proizvodi kaučuk, kikiriki, kukuruz i banane. Najrazvijenije industrujske grane su prehambena i kožna industrija. Rude koje se eksploatišu: su cink, srebro, zlato i titan.

Stanovništvo u CAR
Centralnoafrička Republika ima 3,8 miliona stanovnika. Najveći procenat stanovnika su Bantu crnci. Službeni jezik je francuski.
Search