Bolivija


Bolivija zastava Bolivija država u Južnoj Americi
Republika Bolivija je država u Južnoj Americi. Graniči se sa Brazilom na severu i istoku, Paragvajem i Argentinom na jugu, i Čileom i Peruom na zapadu. Zapadni deo zemlje je planinsko područje Anda, a istočni nizijski pripada amazonskom slivu, pokrivenom prašumama. Površina ove južnoameričke države iznosi 1099 hiljada km², a u njoj živi 7,2 miliona stanovnika. Glavni grad je La Paz.

Bolivija je kontinetalna zemlja
Bolivija je zemlja sa svih strana okružena kopnom, ali ipak ima pristup Atlanskom okeanu preko reke Paragvaj. Zapadni deo zemlje obuhvata jedan deo planininskog lanca Anda. Istočni deo je nizija pokrivena prašumama. Jezero Titikaka je smešteno na granici sa Peruom.

Privreda Bolivije
Sjedinjene države su najvažniji partner ove država. Najvažniji izvozni proizvodi Bolivije su: kalaj, zlato i drvo. Najvažniji uvozni proizvodi iz SAD-a su kompjuteri, vozila i oprema.

Stanovništvo Bolivije
Bolivija je jedna od tri južnoameričke države u kojoj je najveći deo populacije pripada potomcima Indijanaca. Druge dve su Peru i Gvatemala. 33% stanovništva su Kešua Indijanci, 30% su Ajmare, ostatak čine mestici i belci. Najveći deo stanovništva su rimikatolici, što je i oficielna religija. Takođe ima i protestanata, jevreja i muslimana.
Search