Bosna i Hercegovina


Bosna i Hercegovina zastava Bosna i Hercegovina bivša članica SFRJ
Bosna i Hercegovina (BiH) je država u jugoistočnom delu Evrope, smeštena na zapadu Balkanskog poluostrva. Sa severa, zapada i juga graniči sa Hrvatskom, a sa istoka sa Srbijom i Crnom Gorom. Glavni grad zemlje je Sarajevo. Nezavisnost je dobila 6. aprila 1992. godine od bivše Jugoslavije. BiH izlazi na Jadransko more.

Stanovništvo Bosne i Hercegovine
Poslednji popis stanovništva bio je 1991. Prema procenama ukupno stanovništvo je između tri i četiri miliona. Pre Drugog svetskog rata Srbi su bili većina od preko 50% ali je njihov broj smanjen kao posledica genocida od strane Nezavisne Države Hrvatske i sada ih ima 35-40%.

Sastav Bosne i Hercegovine
BiH čine dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (Muslimansko-hrvatska federacija) koja obuhvata 51% teritorije i Republika Srpska koja obuhvata 49% teritorije BiH. BiH je trenutno faktički protektorat međunarodne zajednice koju predstavlja Visoki predstavnik.

Najvažniji gradovi u BIH
Pored glavnog grada Sarajeva značajni gradovi su Banjaluka i Bijeljina u Republici Srpskoj i Mostar, Tuzla i Zenica u Federaciji BiH. Nakon uspostavljanja mira i izvršene privatizacije privreda beleži značajan rast.
Search