Bocvana


Bocvana zastava Bocvana je država u južnoj Africi
Bocvana je država u južnoj Africi. Graniči se sa Nambijom na zapadu i severu, Zimbabveom na istoku i Južnoafričkom Republikom na jugu. Bocvana ima drugu najvišu stopu zaraženosti HIV-om u svetu (nakon Svazija) koja iznosi 37% odraslog stanovništva. Članica je Komovelta, a nekada je bila britanska kolonija. Nezavisna je od 1966. godine.

Reljef Bocvane
Nalazi se na jugu Afrike gde je reljef uglavnom visoravan oko 1000 metara nadmorska visine. Klima je stepska, konitnentalna i poluekvatorijalna. Na jugozapadu i zapadu nalazi se deo pustinje Kalahari, na severu je velika močvara oko reke Okavango, a na jugoistoku je reka Limpopo. Ovakav reljef je pogodan za život velikog broja divljih životinja i stoke. Stočarstvo je dugo bilo glavna privredna grana Bocvane, dok ga nije potisnula proizvodnja dijamanata.

Bocvana je slabo razvijena zemlja čije se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom
Bocvana je slabo razvijena zemlja, uglavnom zbog kolonizacije. Dohodak po stanovniku 1980. godine je iznosio 910$. Od privrednih grana najzastupljenija je poljoprivreda a značajna je i proizvodnja dijamanata. Zemljište je slabijeg kvaliteta, pa se u novije vreme sve više navodnjava da bi se povećala plodnost. U novije vrijeme se razvija i rudarstvo. Rude kojima je ova zemlja bogata su: bakar, mangan, srebro, zlato, gvozdena ruda. Industrijske grane koje su razvijene su prehrambena industrija, kožna i proizvodnja dijamanata. Turizam je grana koja takođe u poslednje vreme dobija sve više na značaju.

Stanovništvo Bocvane
U Bocvani živi 1,5 miliona stanovnika. Gustina naseljenosti je samo 1,7 stanovnika na km². Najveći broj stanovnika su Bantu crnci i Bušmani. U Bocvani živi i mala zajednica Srba iz bivše Jugoslavije. Površina iznosi 582 hiljade km². Glavni grad je Gaboron.
Search