Benin


Benin zastava Benin država u istočnoj Africi
Benin je država u istočnoj Africi. Izlazi na Atlanski okean. Graniči se sa Togom na zapadu, na severu sa Nigerom i Burkinom Faso, a na istoku sa Nigerijom. Površina ove afričke države je 113 000 km², a broj stanovnika je oko 8,7 miliona. Bila je francuska kolonija od 1892. godine, a nazavisnost je stekla 1960. godine. Nalazi se na obali Gvinejskog zaliva i izlazi na Atlanski okean. Klima je tropska. Reljef uglavnom brežuljkast.

Benin je ekonomski nerazvijena zemlja
Benin je nerazvijena i zaostala zemlja, tako da je najzastupljenija privredna grana poljoprivreda. Najviše se proizvodi pamuk, kokos, kafa, banane, kukuruz i kikiriki. Rudno bogatstvo ove zemlje koje je inače najviše privuklo kolonizatore čine dijamanti, zlato, hrom i nafta. Industriske grane koje su razvijene su proizvodnja automobilna, tekstilna i prehrambena industrija.

Stanovništvo Benina
U Beninu živi oko 8,7 milona stanovnika. Narodi pripadaju Sudanskim crncima. U poslednje vreme se beleži porast pismenosti kod stanovništva. 1985. godine 65% stanovnika je bilo nepismeno. Pripadaju tipičnoj afričkoj civilizaciji. Kultura im je na primitivnijem nivou. Glavni grad je Porto Novo sa 160 000 stanovnika.
Search