Carski rez - Porođaj carskim rezom


beba spava posle porodjaja Carski rez kao vrsta porođaja
Carski rez (sectio caesarea) je hirurški zahvat koji podrazumeva pravljenje reza na trbuhu i na materici i izvlačenje bebe kroz taj rez. Može biti planiran, kada se unapred zna da postoji nemogućnost vaginalnog porođaja, ili hitan, kada u toku porođaja dođe do pojave komplikacija zbog kojih je suviše opasno završiti porođaj vaginalnim pute. .Carski rez je u poslednje vreme sve zastupljeniji kao način porodjaja, procenat trudnica koje se porode carskim rezom kreće se oko 20-25% kod nas. Mnoge žene se odlučuju za carski rez, a glavni razlozi za ovu odluku su strah od porođjaja, od cepanja prilikom porođaja i mišljenje da je i za bebu bolje da se rodi na ovaj način.

Mišljenje stručnjaka o porođaju carskim rezom
Po mišljenju stručnjaka porođaj carskim rezom nema nikakve prednosti u odnosu na klasični, ne predstavlja nimalo manju traumu ni za bebu ni za majku, a statistika pokazuje da je za bebu mnogo bolje da se prirodnim putem rodi. Broj dece rođene carskim rezom se udvostručio u odnosu na 1998. godinu. Od 66.989 porođaja koliko ih je u našoj zemlji bilo pre deset godina 3.147 ili 4,7% je rođeno carskim rezom, dok je 2007. godine na ovaj način porođeno 7,95% trudnica.

Ovakav trend nije zastupljen samo u našoj zemlji već i u drugim delovima sveta. Recimo u Americi svako treće novorođenče je na ovaj način došlo na svet. Po mišljenju nekih povećanje broja nevaginalnih porođaja se duguje pomodarstvu, jer mnoge žene misle da ne moraju da se muče ako postoji drugi način. Akušeri kao najčešće razloge carskog reza navode sve veći broj patoloških trudnoća, ranije urađeni carski rezovi, pa se doktori kod narednih trudnoća opredeljuju za carski rez. Po mišljenju ginekologa opredeljenje za carski rez je velika predrasuda, zato što carski rez spada u jednu od najrizičnijih operacija. Stepen mogućeg krvarenja može se porediti sa pucanjem aorte ili slezine, jer porodilja može da izgubi mnogo krvi za izuzetno kratko vreme.

Posledice carskog reza po mamu i bebu
Jedna od najmanje opasnih posledica carskog reza je anemija, koja se može korigovati preparatima gvožđa ili transfuzijom, što je rizično bez obzira na sve provere. Zatim ponekad se javlja sepsa, a i oporavak je duži i duže se ostaje u bolnici. Može doći do urinarnih infekcija, steriliteta, posporočajne depresije, a česte su i pojave povrede bešike.

što se tiče bebe njen prvi udah je neretko otežan kod carskog reza. Buduće majke treba da znaju da kod ove vrste porođaja mleko nadolazi od 24 do 36 sati posle porođaja, pa se mora koristiti veštačko mleko. Još jedna bitna informacija za buduće majke je da anestetici ne bi došli u dodir sa bebom prilikom operacije, neophodno je da dete napusti metericu tri do devet minuta od početka zahvata. Imajući u vidu sve ovo razmislite da li je carski rez pravi način da se porodite.

Search