Singapur


singapur grad Singapur grad država
Singapur je glavni grad Republike Singapur, koja se nalazi na oko 100 kilometara severno od Ekvatora, i njena teritorija se sastoji od jednog većeg ostrva površine 300 kvadratnih kilometara i 54 mala ostrva. Istorija grada Singapura je izuzetno zanimljiva. Sri Vijaja imperija, sa središtem na Sumatri, imala je na mestu sadašnjeg Singapura svoj provincijski grad pod imenom Temasik, što bi u prevodu značilo ,,Morski grad'', glavni grad provincije.

Istorija Singapura
Godine 1376. Temasik je razoren od strane ratnika Majapatit imperije sa središtem na ostrvu Java. Medjutim, vladar ove imperije, prema predanju, obnovio je razoreni grad, nazvavši ga Singa-Pura, što u prevodu znači Grad lavova. Zatim je došao miran period za ovaj grad, sve do 1819. godine, kada sir Stamford Rafles dolazi u Singapur, s ciljem da ustanovi Istočno-indijsku kompaniju. Zatekao je u Singapuru oko 150 ribara, čiji se način života nije bitno izmenio sve do današnjeg dana. Danas u Singapuru živi oko 3.000.000 stanovnika, sa najvećom gustinom naseljenosti na svetu po jedinici površine, 3.800 stanovnika/km2.

Singapur od sticanja nezavisnosti
Današnji Singapur zaista mnogo duguje Raflesovom radu, koju je ovaj kolonizator ispoljio u svojoj revnosti za interese kompanije. Njegovim nastojanjem je ovde podignuta velika slobodna luka, uspostavljena lokalna uprava, uvedeni sudovi i uspostavljena policija. Tokom II svetskog rata Singapur je kratko vreme bio u rukama japanskih okupatora. Nakon II svetskog rata stiže nezavisnost, ostajući kratko vreme u sastavu kratkotrajne Malajske Federacije. U etničkom pogledu Singapur je heterogen, najviše ima Kineza, pa Malajci, Indusi, dok hrišćana ima oko 200.000.

Šta treba obići u Singapuru?
Zadnjih nekoliko godina razvoj industrije je doživeo pravi procvat, naročito prerada ulja, laka industrija, neke grane teške industrije, precizna mehanika itd. Postoji više značajnih hramova u Singapuru, jedan od najvećih budističkih hramova ovog dela sveta je ovdašnji hram Siong Lin, karakterističan je po lepim rezbarijama u drvetu. Singapur ima i Nacionalni muzej, pa i botaničku baštu, najlepši deo u botaničkoj bašti je onaj deo pod orhidejama.

Singapur je pun kontrasa modernog grada i tipičnog grada Istoka, nebrojano je mnogo parkova i drugih zelenih površina, pa i livada, u ovom gradu. Mirisi bujne flore su opojni, na svakom koraku. photo majush
Search