Sana


sana grad u jemenu Sana glavni grad Jemena
Prema jermenskim izvorima, Sana je jedna od prvih ljudskih naseobina. Spada medju najstarije gradove Arabijskog poluostrva, glavni je grad, upravni i politički centar Jemena. Sana leži na nadmorskoj visini od 2.400 metara, u istočnom delu Jemenske visoravni i ima nešto više od milion stanovnika. Po verovanju Sana je pronadjena od strane Šema, Noahovog sina, dok drugi tvrde da je grad star pet vekova i da je bio ogradjen starim drevnim zidovima i okružen zelenim poljima.

Sana je jedan od najstarijih gradova na svetu
Danas se Sana pruža izvan tih zidova i mnoge kuće u njoj su stare više od 400 godina. Oblast oko zidova je najveća i najčuvanija oblast u čitavom arapskom svetu. Gradska džamija se izdiže iznad mnogih vrhova kuća, a grad je ispunjen turskim javnim kupatilima (neka su i danas u upotrebi).

Drevni zidovi grada Sane
Drevni zidovi grada Sane, sa džamijom, sukovima i orginalnom domaćom arhitekturom, predstavljaju veliki izazov za planiranje i rekonstrukciju. Stari grad Sane nije bio socijalno i ekonomski uklopljen u novi grad, te se u uskim i malim ulicama može uočiti nekoliko modernih zgrada koje ostavljaju poseban, moderan pečat u odnosu na ostale stare gradjevine. Stari grad odiše životom. Stanovnici Sane su veoma ponosni na svoj grad te se veoma trude da očuvaju kulturno nasledstvo i baštinu.

Grad je podeljen na stari i novi deo
Podela grada na stari i novi deo je posledica nekadašnje podele Sane na istočni i zapadni deo, koji su uveli vladari i imami Jemena da bi se odvojili od ,,običnog naroda''. Sana nikad nije postala velika turistička destinacija, iako je drevni grad koji odiše vekovnom kulturom. To je uglavnom posledica loših političkih dešavanja u Jemenu poslednjih decenija. photo ferdinand raus
Search