Posetite Sofiju - vodič, podaci i atrakcije


sofija izgled centra grada Tražite vodič za Sofiju sa osnovnim podacima i atrakcijama? Na pravom ste mestu.

Sofija- glavni grad Bugarske
Sofija je glavni grad Bugarske i njeno glavno kulturno, komercijalno, ekonomsko i političko središte. Nalazi se u podnožju Balkanskih planina u prostornoj kotlini u podnožju planine Vitože, na zapadu zemlje na nadmorskoj visini od 550 metara. Danas ima oko 1,2 miliona stanovnika.

Kada počinje istorija Sofije?
Istorija Sofije, počinje u VII veku pre nove ere, kada su Dačani naselili i osnovali grad na mestu na kojem se i danas nalazi. Rimljani osvajaju grad 29. godine pre nove ere. Početkom II veka ovaj grad utvrdjuje Rimski imperator Trajan i naziva ga Sardika. Zato što ima dobar geografski položaj na putu za Bliski Istok - Zapadna Evropa, Sofija prosperira do 447. godine, kada je Atila i Huni, napadaju i pljačkaju. Tada je Sofija bila potpuno razorena i sravnjena sa zemljom. U VI veku, Vizantijski imperator preuzima kontrolu nad gradom i izgradjuje razrušen grad.

Nastanak prvog Bugarskog Carstva
Godine 809. Bugari osvajaju Sofiju, naseljavaju grad i osnivaju prvo Bugarsko Carstvo. Bugari i Vizantijci drže vlast u svojim rukama tokom XI i XII veka. Grad konačno postaje deo drugog Bugarskog carstva krajem XII veka i razvija se u glavni zanatski centar. Krajem XIV veka okupiraju je Turci i tad počinje era turske vlasti koja traje 500 godina. Današnji naziv, Sofija je dobila od Turaka koji su je nazvali tako po crkvi Sveta Sofija. Pobedivši turske snage 1877. godine, ruske trupe je oslobadjaju od više vekovne vladavine. Već sledeće godine Sofija postaje Velika Bugarska prestonica. Industrija se razvija veoma brzo u Sofiji i ona ekonomski izrasta, privlačeći veliki broj seoskog stanovništva u grad da traži posao.

Sofija za vreme II svetskog rata
Sofija je doživela još nekoliko razaranja tokom bombardovanja za vreme Drugog svetskog rata. Posle rata Bugarska pada pod kontrolu SSSR-a i komunističkih pristalica. U tom periodu se nastavlja industrijalizacija, ali u jednom trenutku počinje stagnacija. Ovaj razvitak i porast industrije imao je za rezultat zagadjenost i loš kvalitet vode. Podstaknuti velikim ekonomskim problemima, kombinovanim sa opadanjem ekonomskog razvitka i lošim političkim reformama, početkom 1990. godine, počinju veliki javni protesti u Sofiji zahtevajući smenu Bugarske vlade.

Katedrala Aleksandra Nevskog u Sofiji
U Sofiji je sagradjena Katedrala Aleksandra Nevskog kao simbol zahvalnosti ruskim snagama, koje su 1878. godine, oslobodile Sofiju od turske vlasti. Crkva Svetog Djordja potiče iz IV veka i predstavlja jedno od najstarijih gradjevina u Sofiji, sa mnogobrojnim freskama na njenim zidovima. Veoma je interesantana i crkva Svete Sofije, koja predstavlja urbani dizajn i arhitekturu Sofije, prikazujući na istom mestu dve kulture, Sofije kao grada za vreme Turskog carstva i za vreme Sovjetske vladavine.

Razvoj kulturnih institucija u Sofiji
Univerzitet iz 1888. godine je najjača institucija za hemijsku tehnologiju, inžinjering, ekonomiju i likovnu umetnost. Bugarska Akademija nauka izgradjena 1869. godine, Narodna biblioteka Svetog Ćirila i Metodija iz 1878. godine su samo neke od veoma važnih institucija u gradu. Grad poseduje i mnogobrojne istorijske i arheološke muzeje, Narodnu galeriju, koji čuvaju Bugarsku istoriju od zaborava. Stanovništvo se izjašnjava pretežno kao bugarski pravoslavci, a ima dosta i muslimana i Jevreja. Photo: balkanregion
Search