Posetite Skoplje - vodič, podaci i atrakcije


skoplje ulica Tražite vodič za Skoplje sa osnovnim podacima i atrakcijama? Na pravom ste mestu.

Skoplje - glavni grad Makedonije
Skoplje je glavni grad Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Broji oko 500.000 stanovnika i nalazi se u severnom delu ove države, na Vardaru, koji pripada Egejskom slivu. Ovaj grad je važan trgovinski i transportni centar zemlje, a takodje i industrijsko središte svog regiona. Razvijene industrije su: hemijska, mašinska i različite grane lake industrije.

Skoplje grad sa burnom istorijom
Skoplje ima veoma burnu istoriju, uostalom kao i ceo Balkan. Nastalo je još u doba rimske vladavine i tada se zvalo Skupi. Posle podele Rimskog carstva, grad je pripao Vizantiji. Kasnije su ga osvojili Srbi 1282. godine, a takodje u njemu je krunisan i prvi srpski car Stefan Dušan 1346. godine, koji je poznat i kao Dušan Silni.

Skoplje u vreme turske vladavine
Skoplje je palo pod tursku vlast 1392. i sve do pada Konstantinopolja smatrano je, po značaju, drugim gradom u Turskoj. Srbi su ga ponovo osvojili u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine, a nakon završetka Prvog svetskog rata 1918. godine pripojeno je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Doprinos njegovoj burnoj istoriji dali su i Nemci koji su ga osvojili u Drugom svetskom ratu, a nakon oslobodjenja Skoplje je postalo glavni grad Jugoslovenske republike Makedonije, a na taj način i sastavni deo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sve do 1991. kada je Makedonija proglasila nezavisnost.

Etnički sastav stanovništva u Skoplju
Verovatno zbog svoje bogate istorije u Skoplju živi dosta različitih etničkih grupa, a zanimljiv podatak je možda da su drugi po broju stanovnika Albanci, sa 22% od ukupnog broja stanovnika, posle Makedonaca kojih ima 65%. Preostalih 13% čine: Turci, Srbi, Romi i ostale manjine. Religijska struktura je verovatno uslovljena etničkom i izgleda ovako: 67% pravoslavna, 30% islamska vera, a 3% čine ostale verske zajednice.

Najznačajnije građevine i spomenici u Skoplju
Medju mnogim prepoznatljivim gradjevinama Skoplja neke od značajnijih su: Most Stefana Dušana koji spaja dve obale Vardara i vodi poreklo još iz rimskog perioda, a obnovljen je u XV veku, zatim tu je i Turski grad, Džamija Mustafa Paše i Džamija Sultana Murata, a obe datiraju iz XV veka, stara pijaca (Bazar),...U okolini Skoplja nalaze se vizantijski manastiri medju kojima je najpoznatiji manastir Svetog Pantelejmona u Nerezima, a sagradjen je u XII veku i ikonopisan veoma vrednim i značajnim freskama.

Univerzitet u Skoplju
Od institucija u ovom gradu izdvaja se Skopski Univerzitet osnovan 1949. godine.75% infrastrukture grada je bilo uništeno nakon katastrofalnog zemljotresa, koji se desio 1963. godine i u kom je poginulo blizu 1.000 ljudi, ali je uz veliki trud grad obnovljen i vraćena mu je nekadašnja lepota.
Search