Posetite Luksemburg - vodič, podaci i atrakcije


Tražite vodič za Luksemburg sa osnovnim podacima i atrakcijama? Na pravom ste mestu.
Luksemburg država grad
Grad Luksemburg je prestonica države Luksemburg, male države smeštene izmedju Belgije, Francuske i Nemačke, u severnoj Evropi. Naziva se još Luksemburgvil i Leceburg. To je vekovima star grad koji je preživeo ponovljene napade od strane različitih agresora. Smešten je duž reke Alzete u centralnom delu zemlje.

Luksemburg kroz istoriju
Danas je grad Luksembur mešavina istorijskih spomenika i savremenih poslovnih zgrada. Sa svojom dugom i bogatom prošlošću, Luksemburg ima mnogo značajnih istorijskih znamenitosti. Najčuvenije je uzvišenje Bok. Na uzvišenju Bok su bile ruševine rimskog naselja. Tu je u X veku, Grof od Ardensa izgradio tvrdjavu. Grad Luksemburg se razvio oko ovog utvrdjenja i izgradnja ove tvrdjave se smatra osnivanjem Luksemburga. Tokom narednih 800 godina, grad je nekoliko puta napadan i obnavljan, od Španaca, Austrijanaca, Francuza i Holandjana i postao je najjače utvrdjenje u Evropi, posle Giblartara. Tako je ovaj utvdjeni grad izrastao u državu Luksemburg.

Šta posetiti od znamenitosti u Luksemburgu?
Iako je nestala originalna tvrdjava, neki od kasnijih delova još uvek tamo postoje, kao što su prozorska krila iz XVII veka, ili podzemne odaje koje su se koristile za odbranu. Mala površina i lokacija u centru Evrope je učinila da Luksemburg nastavi da bude žrtva osvajanja. Nakon vekova vladavine prvo Francuza, onda Austrijanaca, a kasnije i Prusa, Luksemburg postaje nezavistan 1867.godine. Nakon dobijanja nezavisnosti, Luksemburgška tvrdjava biva uglavnom razorena. UNESCO je l994.godine proglasio Luksemburgški stari grad za Svetsku znamenitost.

Istorijske građevine smeštene na ribljoj pijaci u centru starog grada
Riblja pijaca, koja predstavlja trg, je u centru starog grada. Oko ovog trga su brojne istorijske gradjevine, kao što je Nacionalni istorijski muzej i Umetnički muzej. Još jedan od dragulja starog grada je Palata Velikog Vojvode, koja je danas dom kraljevske porodice. Izgradjena je u XVI veku, a kao palata se koristi od 1890. godine. Neki od članova kraljevske porodice su sahranjeni u Katedrali Notr-Dam, koju su izgradili Jezuiti l613. godine u gotskom stilu.

Luksemburg je poznat po svojim prodavnicama i restoranima
Luksemburg je takodje poznat po svojim prodavnicama i restoranima. Oko trga su pešačke zone sa velikim brojem butika, trgovačkim centrima, kafeima, bistroima i restoranima. Nedaleko od grada je vojničko groblje iz II Svetskog rata na kome su grobovi više od 5.000 američkih vojnika. Jedan od najpoznatijih američkih vojnih vodja, general Džord? Paton je tu sahranjen. Luksemburg je dugo glavni drumski i železnički centar zemlje.Grad ima takodje i finansijski sektor sa naglaskom na banke. Luksemburg je sedište Evropske Investicione Banke, Evropskog Monetarnog Fonda., Evropskog Suda Pravde kao i nekoliko drugih administrativnih kancelarija Evropske Unije. Ovaj grad broji oko 80.000 stanovnika.
photo: Szeder Laszlo, Gnu licenceoSearch