Lekarski pregledi i kontrole kod beba


Prvi pregled kod pedijatra
Ukoliko se sve odvija kako treba, vaše beba jede, ima urednu stolici, spava, nema povišenu temperaturu prvi pregled kod pedijatra se obavlja sa mesec dana. Ovaj pregled se obavlja u domu zdravlja u savetovalištu za zdravu decu.

Izabrani pedijatar
Tada ćete izabrati pedijatra za vašu bebu. Možete se odlučiti za određenog pedijatra kog su vam preporučili prijatelji ili ćete uzeti onog koji taj dan radi. Izvor je na vama. Po novom zakonu o zdravstvenom osiguranju svako mora imati svog izabranog lekara.

Obavezni pregledi do godinu dana
Obavezni pregledi kod pedijatra za dete uzrasta do godinu dana su pregledi sa mesed, dva, tri, četri, pet, šest i sa godinu dana. Prvi pregled sa mesec dana se odvija tako što vašoj bebi sestre prvo izmere težini i dužinu i onda sledi dalji pregled kod perijatra.

šta pedijatar kontroliše na prvom pregledu
Na osnovu podataka unesenih u karton iz otpusne liste iz porodilišta, pedijatar stiže uvid u novorođenčetovo stanje. Upoređuje telesnu težinu sa rođenja, koje je uneta u otpusnu listu iz porodilišta i sadašnju i zaključuje kako je beba napredovala. Onda će pedijatar pregledati bebi glavu, fontanele, oči, uči, nos, pupak, opipaće vrat s jedne i druge strane, stomak i kožu. Na osnovu izgleda i debljine kože i potkožnog tkiva lekar će zaključiti da li se beba pravilno hrani i redovno kupa. Lekar će proveriti bebine reflekse i proveriti u kom položaju leži, kako pokreće ili podiže glavicu da li se i kako oslanja na ručice.

Lekar će proveriti kako izgleda mesto gde je beba u porodilištu primila BSG vakcinu. Takođe će proveriti nalaz sa snimanja kukova. Ako vaša beba još uvek nije bila na snimanju kukova kod ortopeda dobićete uput za ovo snimanje. Takođe pedijatar će vas posavetovati o načinu pepovijanja bebe.

Search