Azerbejdžan


Azerbejdžan zastava Azerjbedžan dražava na Kavkazu
Azerjbedžan je bivša sovjetska republika koja je nezavisnost stekla 30. avgusta 1991. godine. Glavni grad je Baku. Nalazi se na Kavkazu, na granici Evrope i jugozapadne Azije. Izlazi na Kaspijsko more. Graniči se na severu sa Rusijom, na severozapadu sa Gruzijom, Jermenijom na zapadu i na jugoistoku i Iranom na jugu. Njeno formalno ime je Republika Azerbejdžan.

Klima u Azerjbedžanu
Azerbejdžan ima uglavnom pustinjsku klimu izuzev na jugoistoku. Temperature varipaju u toku godine. Na jugoistoku zemlje temperaturni prosek iznosi 6 stepeni zimi i 26 stepeni leti, a na severnomi zapadnom planinskom delu temperaturni prosek iznosi 12 stepeni leti i ? 9 stepeni zimi.

Etnička striktura Azerjbedžanu
Azerbejdžan ima 7.911.974 stanovnika i najveći procenat stanovništva su Azerbejdžanci. Još jedna zanimljivost vezana za Azerbejdžance jeste da ih dosta živi u susednom Iranu. Čak više nego u matičnoj državi. Većima stanovnika su muslimani po veroispovesti.

Oblast Nagorno-Karabah se nastanjena je pretežno Jermenima i praktično je nezavisna država i traži međunarodno priznanje.
Search