Argentina


Argentina zastava Argentina država u Južnoj Americi
Argentina je država koja se nalazi u Južnoj Americi između planinskog lanca Anda i Atlanskog okeana. Graniči se sa Paragvajom i Bolivijom na severu, Brazilom i Urugvajem na severoistoku i Čileom na zapadu. Ukupna površina je 2.766.890 kvadratnih kilometara. Glavni grad države je Buenos Aires. Ukupno stanovništvo je 37.812.817. Od njih, više od 97% su belci.

Istorija Argentine
Područje današnje Argentine je bilo slabo naseljeno pre dolaska Evropljana. Prvi Evropljani dolaze sa Amerigom Vespučijem 1502. godine. Argentina je bila španska kolonija, a nezavisnost je dobila 1810. godine.

Reljef Argentine
U reljefu Argentine izdvaja se pet regija. Područje planinskog lanca Anda na zapadu, Gran ?ako, tropska i sušna nizija, na severoistoku zemlje, Pampasi, velika nizija u središnjem delu zemlje, Patagonija, hladna i sušna visoravan na jugu i Atlansko primorje na istoku. Argentina je poljprivredno-industrijska zemlja. U poljoprivredi dominiraju krupni posedi. U Argentini je dosta razvijeno i stočarstvo. Po proizvodnji goveda i ovaca Argentina spada u prve zemlje sveta.

Etnička struktura stanovništva Argentine
Argentinci su mešavina različitih nacionalnih i etničkih grupa, potomaka italijanskih i španskih doseljenika koji zajedno čine oko 88% populacije. Valovima doseljavanja iz mnogih evropskih zemalja stigli su u Argentinu krajem XIX-og veka: Velšani, Nemci, Francuzi, Britanci, Irci, Poljaci, Rusi, Hrvati, Srbi i drugi. Izvorno indijansko stanovništvo broji oko 700 000 pripadnika koncentrisanih uglavnom na severoistoku, severozapadu i jugu zemlje. Među religijama prevladava katoličanstvo, koje država podupire, iako nije slušbena religija. Osim katolika, postoji i veći broj pripadnika jevrejske religije i protestanata.
Search