Andora


andora zastava Andora mala država u Pirinejima
Andora je mala državica u jugozapadnoj Evropi smeštena u istočnim Pirinejima između Francuske i Španije. Andora je jedna od najmanjih država na svetu. Ukupna površina je samo 468 kvadratnih kilometara. Glavni grad države je Andora la Vela. Ukupno stanovništvo je 69.150. Andora je jedna od Katalonskih zemalja.

Geografske i klimatske prilike u Andori
Reljef na ovom prostoru je planinski, a nadmorska visina ide od 1996 do 2946 metara. Klima u Andori je slična kao kod njenih suseda, ali sa većom amplitudom.

Ekonomija u Andori
Ekonomija ove zemlje najviše zavisi od turizma. Godišnje ovu zemlju poseti devet miliona turista. Poljoprivreda je nerazvijena, pa se hrana uglavnom uvozi. Andora je poznata i po uzgoju ovaca, što je najvažnija delatnost većeg dela stanovništva. Andora nije punopravan član Evropske Unije, ali ima specifičan odnos sa njom.

Etnička struktura stanovništva u Andori
Samo trećina stanovništva Andore ima andorsko poreklo. Najveća etnička grupa su španci kojih ima 43%, Portugalci 11% i Francuzi 7%. Jedini oficielni jezik je katalonski. Dominantna religija katoličanstvo.
Search