Albanija


albanija zastava Albanija mediteranska zemlja
Albanija je mediteranska zemlja na jugoistoku Evrope. Graniči se sa Srbijom i Crnom Gorom na severu i severoistoku, sa Makedonijom na istoku i Grčkom na jugu. Nalazi se na Balkanskom poluostrvu i izlazi na Jadransko i Jonsko more. Njen reljef je uglavnom brdovit i planinski. Najviša planina je Korab sa 2.753 metra nadmorske visine. Klima je umerena i vlažna. Albanija spada u zemlje sa najviše padavina u Evropi. Najviše kiše padne između oktobra i maja. Leta su topla sa visokim temperaturama.

Površina i stanovništvo Albanije
Površina Albanije iznosi 28.748 km², a ima otprilike 3.582.205 stanovnika. Od toga 95% su Albanci. Dominantna vera u zemlji je islam, ali ima i pravoslavaca i katolika. Albanija je uglavnom poljoprivredna zemlja, a većina trgovinske razmene se ostvaruje sa Italijom i Grčkom. Poljoprivreda je eksenzivna, a industrija je nerazvijena. Zemlja ne raspolaže sa značajnijim prirodnim bogatstvom.

Najveći gradovi u Albaniji
Glavni grad je Tirana sa 520 000 stanovnika. Drugi veći gradovi su: Skadar, Dureš, Elbasan i Korče. Albanija je nerazvijena zemlja u svakom pogledu u kojoj je demokratija tek u začetku. Službeni naziv je Republika Albanija.
Search