Društveni bruto proizvod Srbije - GDP


Šta je to društveni bruto proizvod?
Društveni bruto proizvod je stariji makroekonmski agregat kojeg je u ekonomskim analizama zamenio koncept Bruto domaćeg proizvoda ? GDP. Bruto domaći proizvod (BDP ili GDP eng.) je ekonomski izraz koji predstavlja ukupnu produkciju roba i usluga, ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji (domicilnoj zemlji), bez obzira na vlasništvo.

GDP u Srbiji u 2012. godine
Procenjuje se da je društveni bruto proizvod odnosno tačnije GDP u Srbiji u 2012 iznosio oko 47 milijardil USD.

Društveni bruto proizvod Srbije u 2011 iznosi je 45,8 milijardi usd.
Društveni bruto proizvod Srbije u 2010 iznosi je 38,4 milijardi usd.
Društveni bruto proizvod Srbije u 2009 iznosi je 40,1 milijardi usd.
Društveni bruto proizvod Srbije u 2008 iznosi je 47,8 milijardi usd.
Društveni bruto proizvod Srbije u 2007 iznosi je 38,9 milijardi usd.


Svetska banka prognozirala je pad društvenog bruto proizvoda odnosno bruto domaćeg proizvoda za 2,5 % čime bi Srbija upala u novu recesiju. Problem predstavlja i nemogućnost stimulisanja rasta u uslovima nastojanja da se skrećesvoj narastajući budžetski deficit.

Struktura GDP u Srbiji
Bruto domaći proizvod u Srbiji najvećim delom kreiran je u sektoru usluga koji obuhvata ukupno 63,8% BDP. Potom sledi industrijski sektor (23,5% BDP) i poljoprivredni sektor (12,7% BDP).

Najčešće korišćen makroekonomski agregat u Sistemu nacionalnih računa je bruto domaći proizvod, koji predstavlja meru finalne proizvodnje. Naime, proizvodnja se u sistemu nacionalnih računa definiše po širem konceptu i obuhvata niz usluga (finansijske, obrazovanjem zdravstvo, socijalnu zaštitu, delatnost državne uprave i odbrane, privrednih i stručnih udruženjem humanitarnih organizacija, udruženje građana itd.) koje nisu obuhvaćene društvenim proizvodom po materijalnom konceptu proizvodnje.

Ekonomska politika jedne zemlje i njena snaga, politika kreditiranja i poreza se na kraju ogledaju kroz stopu rasta ili pada GDP.Search