Inflacija u Srbiji


šta je to inflacija?
Inflacija predstavlja porast opšteg nivoa cena. Stopa inflacije je stopa promene opšteg nivoa cena i meri se na sledeći način:
Inflaciona stopa = nivo cena (godina-t) - nivo cena (godina t-1) / nivo cena (godina t-1)
Inflacija u Srbiji
Inflacija u Srbiji bi na kraju 2013. godine mogla da bude oko sedam odsto, prema oceni saradnika Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović.

Godišnja inflacija 2013. godini
Godišnja inflacija u Srbiji na kraju aprila bila je 11,4 odsto, a NBS očekuje da će se vratiti u garanice ciljanog okvira od 2,5 do 5,5 odsto u oktobru. Stopa inflacije u Srbiji znatno utiče i na kurs dinara.

Search