Auto krediti za polovne automobile


polovan automobil golf Auto krediti za polovne automobile su česta opcija za ljude koji planiraju kupovinu polovnjaka. Ponuda banaka je šarolika, a neke od njih su bez učešća, žiranata i kasko osiguranja. Pre nego se odlučite za podizanje auto kredita proučite ponude većeg broja banaka jer se uslovi i kamtne stope mogu značajno razlikovati.

Auto placevi koji prodaju polovna vozila vrlo često imaju uspostavljenu saradnju sa poslovnim bankama te je ovu vrstu kredita moguć dobiti u vrlo kratkom roku.Kao instrumeti obezbeđenjakredita za polovne automobile koristi se zaloga na vozilu, lična menica i administrativna zabrana, a neke banke traže i žiranta. Ono što je specifično za kupovinu polovnih automobila na kredit je da je period na koji se kredit odobrava u ovom slučaju kraći i obično je uslov da vozilo u trenutku otplate poslednje rate ne bude starije od određenog godišta. Još jedan od uslova koji se traži je kupoprodajni ugovor ako se polovni automobil kupuje od fizičkog lica.

Dužina trajanja otplate kredita za polovni automobil uslovljena je i starošću automobila, tako na primer automobil star 2 godine moguće je otplaćivati 60 meseci dok je za polovni automobil star 5 godina taj rok znatno kraći.Search