Auto krediti bez kamate


automobil Auto krediti bez kamate ne postoje !!! Banke nisu dobrotvorne ustanove, a kredit je takva vrsta poslovnog osnosa pri čemu zajmodavac pozajmljuje novac zajmoprimcu na određeni period da bi mu posle određenog vremena taj novac vratio uvećan za interes, odnosno kamatu.

Kako je moguće da se povremeno pojavljuju ponude za auto kredit bez kamate? Objašnjenje je jednostavno - prodavac robe uklalkuliše kamatu u cenu proizvoda tako da kamatu kupac zapravo plati unapred. Nemojte nasedati na razne marketinške poteze raznih banaka. Banka je ustanova koja zarađuje i živi od kamata, tako da ne postoji kredit koji je jeftin i bez kamate.Search