Instrumenti obezbeđenja za auto kredit


automobil Ukoliko nameravate da putem kredita kupite automobil banke će za novac koji pozajmljuju tražiti neko sredstvo obezbeđenja. Za razliku od lizinga kada davalac lizinga ostaje u vlasništvu automobila pa u slučaju neplaćanja rata jednostavnom procedurom oduzima vozilo, u slučaju kredita za nabavku automobila banka zahteva neko od sredstava obezbeđenja.

Koja su sredstva obezbeđenja za auto kredit ?
Instrumenti obezbeđenja za auto kredit najčešće su neki od sledećih:
- blanko sopstvena menica uz klauzulu "bez protesta"
- zaloga na automobilu koji se kupuje
- kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist banke
-polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita sa vinkulacijom polise u korist banke
- hipoteka na nepokretnostSearch