Auto krediti za pravna lica


automobil pontiac Auto krediti za pravna lica nalaze se u ponudibanka u Srbiji. Ovi krediti za automobile najčešće su sa deviznom klauzulom sa rokom otplate od 6 do 60 meseci. Pojednine banke nude i auto kredit u dinarima bez valutne klauzule i učešća ali je u tom slučaju kamatna stopa veća.Kamatne stope su visoke kao i kada je reč o drugim vrstama kredita, a izuzetak predstavljaju jedino subvencionisani krediti za kupovinu domaćeg fiat 500L.

Procedura kod banka je uglavno jednostavna i brza te je potrebno za zaključenje ugovora o kreditiranju doneti ličnu kartu, profakturu prodavca automobila ili ugovor o kupoprodaji kao i uverenje o prihodima od firme kod koje je podnosilac zaposlen. Banke najčešće nude povoljnije uslove kreditiranja za klijente banke, osnosno ukoliko se zarada ili druga vrsta prihoda prima preko tekućeg računa otovrenog u toj banci.Search