Zašto su krediti u Srbiji skuplji nego na zapadu


usd novcanica Zašto su krediti u Srbiji skuplji?
Krediti u Srbiji, ali i zemljama u regionu su skuplji, odnosno imaju veću kamatnu stopu od kredita u zapadnoevropskim državama. Očekivalo se da će dolazak stranih banaka i povećanje konkrencije oboriti kamatne stope ali se to nije desilo, a sa početkom krize razlika u kamatnoj stopi se i povećala.

Smanjenje kamatnih stopa u zemljama EU
U zemljama evrozone kao posledica sniženja euribora koji je sada 3 puta niži, došlo je do snižavanja kamatnih stopa na kredite, dok je u zemljama za koje se smatra da imaju osetljive ekonomije došlo je do povećanja cene za kredite, i to kao posledica rasta rizika zemlje. Moguće je i da banke koje posluju na domaćem tržištu iskorištavaju rizik zemlje kao izgovor za držanje kamatnih stopa na visokom nivou jer je poznato da se mnoge domaće kompanije zadužuju direktno u inistranstvu po znatno povoljnijim kamatnim stopama.
Search