Kupovina polovnog automobila na kredit i lizing


polovan automobil oepl korsa Polovni automobil se može kupitina kredit ili na lizing u saradnji sa bankama i lizing kućama. šta se više isplati - lizing ili kredit? Automobile na lizing uzimaju oni građani koji ne ispunjavaju neki od uslova koje traže banke, ali lizing zbog toga na mora da bude skuplji izvor finansiranja, jer se lizing kuće obezbeđuju na druge načine. Automobil je tokom celog perioda kreditiranja u njihovom vlasništvu i ako ne možete da nastavite dalju otplatu lizing kuća vam ne vraća uloženi novac.

Finasiranjem pomoću auto kreditamoguće je kupiti polovan ili novi automobil od pravnih ali i fizičkih lica. Auto krediti se mogu podići indeksirani u dinarima ili sa valutnom klauzulom. Iako su dinarski krediti sa većom kamatnom stopom, manji je rizik kod podizaja ove vrste kredita jer nema opasnosti od promene rate usled promene kursa dinara.

Finansijski lizing, sa drue strane nameće još jedan trošak a to je kasko osiguranje vozila tokom celog perioda otplate lizinga, osiguranje je vinkuliranou u korist lizing kompanije. To znači da će u slučaju eventualne štete na automobilu, lizing kompanija prva naplatiti od osiguranja i tek bi posle naplate glavnica ili nedospelih rata, ostatak isplaatila korisniku lizinga.

Ne postoji idealnaopcija dinasiranja koja odgovara svim kupcima vozila, tako da izbor između ovih opcija pre svega zavisiod mogućnosti i potrebakupaca vozila.U svakom slučaju i jedan i drugi oblik kreditiranja ima svoje prednosti i nedostatke. Više o kupovini polovnih automobila na lizing pročitajte ovde. Više o kupovini polovnih automobila na kredit pročitajte ovde.
Search