Kredit ili lizing za kupovinu automobila


automobil vw Da li kupiti automobil na kredit ili lizing? Naravno najbolje je u gotovini, ali ta opcija je većini ljudi nemoguća, naročito ako se radi o novom ili novijem automobilu. Prednosti lizinga su sledeće:
* Ne uplaćuje se depozit kao kod kredita
* Potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga
* Nisu potrebni žiranti a otplaćivanje rata vrši se iz tekućih prihoda

Propisano je da učešće pri kupovini automobila na lizing bude 20 odsto od bruto vrednosti, a PDV na neto cenu vozila uračunava se i plaća odmah. Zato je u praksi zaživeo takozvani operativni lizing koji se može uporediti sa iznajmljivanjem automobila. Učešće je manje - samo čest odsto i to od neto cene, dok sePDV plaća se tek po otplati poslednje rate.

U poslovima lizinga, za razliku od klasičnih kupoprodajnih poslova, vlasništvo nad predmetom zakupnine ostaje nepromenjeno, što znači da je vlasnik automobila do kraja perioda zakupa. U skladu sa ugovorom o lizingu, zakupac može po isteku roka: 1) da otkupi zakupljeno dobro, 2) da novim ugovorom produži zakup, 3) da otkupi zakupljeno dobro po tržišnoj ceni neamortizovane vrednosti ili ugovorom o lizingu po unapred dogovorenoj ceni.

Vozilo kupljeno na lizing je najčešće moguće isplatiti i pre isteka ugovora o i tako ranije postavi vlasnik svog vozila. Većina banaka ili lizing kompanijanudi ovakvu opciju nakon što proteknu dve godine trajanja ugovora. VIše pogledajte na sajtu www.autokrediti.com
Search