Krediti i lizingOperativni lizing ili Rent automobila
Osnovna prednost operativnog lizinga je u tome što ste u startu izloženi manjim početnim plaćanjima, s obzirom da se PDV ne plaća odmah kao kod finansisjkog lizinga, već se daje depozit na cenu vozila bez PDV-a. ...
Finansijski lizing automobila
Finansijski leasing je finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate
...
Zašto su krediti u Srbiji skuplji nego na zapadu
Krediti u Srbiji, ali i zemljama u regionu su skuplji, odnosno imaju veću kamatnu stopu od kredita u zapadnoevropskim državama. Očekivalo se da će dolazak stranih banaka i povećanje konkrencije oboriti kamatne stope ...
Rizik kod podizanja kredita
Rizici kod koji mogu nastupiti kod lica koji podiže kredit kod banke mogu se podeliti na objektivne koji nastaju kao posledica promena na tržištu i subjektivne koji nastaju kao posledice promena ekonomske stuacije ...
Do stana na kredit
Stambeni krediti su se polako i sigurno nametnuli kao jedno od rešenja za obezbeđenje krova nad glavom. Naime, gotovo sve banke odobravaju ovu vrstu pozajmica na dugi rok, što je šansa da se plaćanje veoma visoke zakupnine ...
Vodič za gotovinske kredite
Sve popularniji na domaćem bankarskom tržištu gotovinski (keš) krediti postaju na žalost i sve skuplji. Postoje dve vrste gotovinskih (keš) kredita:
1. Devizni 2. Dinarski

Vodič za kredite za refinansiranje
Jedan od načina da smanjite svoja kreditna zaduženja je kredit za refinansiranje koji bukvalno znači da se uzme nov kredit, ali po povoljnijim uslovima - duži rok otplate i niža kamatna stopa, kako bi se vratio stari. ...

Vodič za za stambene kredite
Ako ste se odlučili da uzmete stambeni kredit nije lako doneti pravilnu odluku, iako skoro sve banke nude prospekte kredita i detaljne informacije na sajtovima i ljubazne radnike iza šaltera.Treba biti oprezan...

Vodič za turističke kredite
Turističke agencije koje su direktno dobile podršku banaka pri prodaji turističkih aranžmana mogu se gotovo izbrojati na prste pa su turisti prepušteni da sami u bankama potraže kredit za letovanje...

Vodič za poljoprivredne kredite
Jedan od načina da poljoprivredna gazdinstva pribave neophodna sredstva su i poljoprivredni krediti, koji se mogu uzeti kod sve vešeg broja banaka. Uslovi kredita zavise od kreditne sposobnosti klijenta, roka otplate, ...

Vodič za kredite u privredi
Iako izbor ovih kriterijuma zavisi od politike svake banke posebno, ipak se mogu izdvojiti nekoliko najvažnijih, a to su:
- Status klijenta u banci ? da li je preduzeće deponent banke (i od kada) ili ne, i da li celokupno svoje poslovanje ...
Search