Ček ili kreditna kartica?
Da li je isplativije plaćati čekovima ili kreditnom karticom? Plaćanje čekovima bilo je veoma popularno u Srbiji devedesetih godina.

Razlima između odloženog plaćanja čekom i kreditnom karticom
Razlika između odloženog plaćanja čekomi kreditnom karticom, je u tome što kod plaćanja čekom kupca kreditira, a time i preuzima rizik, prodavac ili davalac usluge, a u slučaju kreditne kartice kupca kreditira banka. U većini zemalja kreditiranje čekom je danas ilegalno a tako je danas i u Srbiji, iako neke trgovine i dalje na svoju ruku koriste kreditiranje čekom. Trgovci navode da je razlog tome je relativno skupa provizija koju plaćaju bankama za svaku transakciju karticom.

U zapadnim zemljama se više koriste kartice
U zapadnim zemljama, trgovci osim za najsitnije kupovine uvek radije prihvataju kreditne kartice, jer susigurno sredstvo plaćanja. Na ovaj način eliminiše se problem čekova bez pokrića kao i problem sa čuvanjem gotovine. Takođe, potrošači koji plaćaju kreditnim karticama troše u proseku više nego potrošači koji plaćaju gotovinom.
Search