Auto krediti bez učešća


automobil Auto krediti bez učešća mogu se naći u ponudama banaka, a krediti se odobravaju na period od pet do sedam godina ukoliko su u pitanju novi automobili. Auto krediti bez učešća za polovne automobile imaju kraći rok otplate, mada to ne mora biti slučaj kod svih banaka. Prilikom kupovine polovnog automobila na kredit vozilo ne može biti starije od četiri godine. Kamatne stope se kreću oko 15% za dinarske kredita a sa nižom nominalnom kamatnom stopom kada je kredit dok je u slučaju korišćenja auto kredita uz subvenciju države kamatna stopa mnogo povoljnija i iznosi 4,5%.

Pre uzimanja auto kredita bilo za kupovinu novog ili polovnog automobilatreba obavezno proveriti ponude većeg broja banaka jer se uslovi kreditiranja mogu značajno razlikovati. Veoma je važno znati da se pri visokim kamatama koje su kod nas prisutne visina rate veoma smanjuje kada se učešće povećava. Ukoliko ste u mogućnosti da odvojite neki novac za učešće savet je da to svakako i učinite.Search