Auto kredit - Komercijalna banka


automobil pontiac iz amerike Komercijala banka nudi dve vrste kredita za kupovinu automobila:
- dinarski krediti bez valutne klauzule
- kredit sa valutnom klauzulom
Auto kredit za nabavku vozila bez valutne klauzule:
Efektivna kamatna stopa za klijente Banke se kreće od 22.92%.
Klijenti banke plaćaju 2% naknade za obradu kredita i nije potreban žirant.
Maksimalni iznos kredita je određen kreditnom sposobnošću zajmotražioca.
Dodatno obezbeđenje kredita je kasko osiguranje kupljenog vozila.
Moguća prevremena otplata uz naknadu od 2% na prevremeno otplaćeni deo kredita.


Kredit komercijalne bane za kupovinu automobila sa valutnom klauzulom:
Rok otplate do 84 meseca
Kamatna stopa 12,90% na godišnjem nivou, promenljiva ili 14,90% na godišnjem nivou, promenljiva za nekijente banke
Naknada Banke 2,00% od iznosa kredita
Kreditna sposobnost:do 30% redovnih neto mesečnih prihoda
Mesečni anuitet: iznos mesečnog anuiteta iskazuje se u trenutku puštanja kredita u korišćenje u EUR; iznos mesečnog anuiteta ne može biti manji od 15,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Otplata kredita: vrši se mesečno u dinarskoj protiv vrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta
Obezbeđenje kredita: 2 blanko sopstvene menice potpisane od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kreditaili menice potpisane od stranekreditno sposobnog žiranta i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

Ovde pogledajte još informacija o auto kreditima komercijalne banke.Search