Devalvacija i posledice pada vrednosti dinara


Do čega dovodi devalvacija dinara?
Devalvacija sama po sebi ne znači automatsko poboljšanje spoljnotrgovinskog i platnog bilansa. Jedna od uobičajenih mantri koje se mogu čuti u medijima i javnosti, česta skoro kao ona od strane evronaivaca koji misle da će nam ulazak u Evropsku uniju rešiti sve probleme, je da kurs dinara nije realan a naš spoljnotrgovinski i platni bilans bi bili poboljšani ako dinar smanji svoju vrednost prema evru. Tako ekonomista Milan Kovačević piše da će kurs pomoći da se stvori nekakav povoljniji odnos između uvoza i izvoza i da imamo manji negativni saldo u tekućem računu. I uvek se pozivaju na lako shvatljivu i popularnu, što ne znači automatski i ispravnu, teoriju da devalvacijom strana roba postaje skuplja pa se manje uvozi i troši a domaća postaje jeftinija (gledano kroz stranu valutu) što podsticajno deluje na izvoz.

Maršal-Lernerova teorema
Međutim, devalvacija ne mora uvek da znači automatsko poboljšanje spoljnotrgovinskog i platnog bilansa. Da bi imali očekivani (gore opisani) uticaj, mora biti ispunjen uslov iz Maršal Lernerove teoreme. Maršal-Lernerov uslov je: zbir elastičnost tražnje za izvozom i elastičnosti tražnje za uvozom mora biti veći od 1. Drugim režima izvoz i uvoz, na makroekonomskom nivou, moraju biti osetljivi na cene. Rezultati istraživanjima koja su vršena devedesetih godina i ponovljena nedavno pokazala su da Maršal-Lernerov uslov za privredu Srbiju nije ispunjen. (ocenjen elasticitet izvoza je 0,507 a uvoza u još manje).

Primena Maršal -Lerneove teoreme na srpske uslove
Da bi svi mogli da prate tekst, Maršal-Lernerov uslov u slučaju Srbije ovde ćemo objasniti krajnje pojednostavljeno. Ako se uzme u obzir struktura izvoza i uvoza Srbije, bez obzira koliko se promenio kurs, mi moramo da uvozimo naftu, sirovine, mašine i robu široke potrošnje koja se ne proizvodi kod nas. Sa druge strane mi nećemo povećati izvoz Ei Niš televizora ili zastavinih automobila (čak i ako se nastave proizvoditi) jer takvu robu niko neće da kupi po bilo kojoj ceni. Srpska privreda ne proizvodi konkurentnu robu, a ta nekonkurentnost se ne može rešiti promenom kursa.

Devalvacija u slučaju Srbije uvek proizvodi samo jedno - inflaciju.
M.K.Search