MakroekonomijaKakav kurs možemo očekivati
NBS nastojaće da održi stabilan kurs dinara, ali će pritisci ka smanjenju vrednosti dinara biti nastavljeni. Na vrednost dinara u odnosu na evro utiče veći broj faktora.Srbija ima negativan spoljnostrgovinski bilans čija se razlika pokriva ...
Kako oscilacije kursa utiču na izvoz
Samo povećanje raspona u kojem dinar oscilira (na primer oscilacije od 75 do 90 u poređenju sa 82-84) dovodi do umanjenog izvoza, i to u iznosu koji je verovatno oko 5%. Na pojednostavljenom primeru ovo bi značilo: ...
Posledice pada vrednosti dinara - devalvacije
Uobičajena je mantrada kurs dinara nije realan a naš spoljnotrgovinski i platni bilans bi bili poboljšani ako dinar smanji vrednost prema evru.Ali, devalvacija sama po sebi ne znači automatsko poboljšanje spoljnotrgovinskog...

Društveni bruto proizvod Srbije - GDP
Društveni bruto proizvod je stariji makroekonmski agregat kojeg je u ekonomskim analizama zamenio koncept Bruto domaćeg proizvoda ? GDP. Bruto domaći proizvod (BDP ili GDP eng.) je ekonomski izraz koji predstavlja ukupnu produkciju roba
Vrednost izvoza Srbije
Srbija ukupno izvozi robe i usluge u u ukupnoj vrednosti od 11,354 milijardi američkih dolara po podacima iz 2012. godine. Najviše su se izvozili gvožđe i čelik ($0.953 milijarde), drugi metali ($0.696 milijarde), elektrotehnika...
Stopa nezaposlenosti u Srbiji
Stopa nezaposlenosti u Srbiji, prema aprilskoj Anketi o radnoj snazi, iznosila je 24,1%, što je 1,7 procentnih poena više nego u oktobru prošle godine, objavio je 28. juna Republički zavod za statistiku ...

Kurs dinara do kraja 2013
Procene kursa dinara do kraja 2013 od strane analitičara, banaka i investicionih kuća. Prognoza londonske konsultantske kuće za ulaganja u rizična tržišta Egzotiks je pad dinara na 127 dinara dok analitičari Erste banke
Kurs dinara u 2014. godini
Poslovne i investicione banke i fondovi kao i nezavisni analitičari još uvek nisu dali javne procene kursa za 2014 godinu. Međutim, imajući u vidu da na kurs i dalje utiču isti faktori kao i ranije kao i da je stabilnost valute...
Inflacija u Srbiji
Inflacija predstavlja porast opšteg nivoa cena. Stopa inflacije je stopa promene opšteg nivoa cena i meri se na sledeći način:
Inflacija u Srbiji bi na kraju 2013. godine mogla da bude oko sedam odsto...

Search