Alma Ata


alma ata grad Najveći grad u Kazahstanu
Almati ili Alma Ata, je dugi niz godina bio glavni grad Kazakstana, a danas ima atribut najvećeg grada ove zemlje. Nalazi se južno od Balhačkog jezera u samom podnožju planine Tijan-čan. Kao zadnja stanica na pruzi Turkmenistan ? Sibir, Almati je najveći industrijski i kulturni centar Kazakstana, iako više nije glavni grad ove države. Glavni grad Kazakstana je 1997. godine premešten iz Alma Ate u Astanu.

Etnički sastav stanovništva

Industrija je u celosti dobro razvijena u Almati, a posebno se izdvaja konzerviranje vođa, finalna prerada mesa, obrada duvana i proizvodnja opreme za popravku železničkih pruga. Najveći broj stanovnika su Rusi i Ukrajinci koji čine oko 60 % od ukupnog broja stanovnika.

Istorija Alma Ate
Grad je osnovan 1854. godine kao rusko utvrdjenje i trgovački centar poznat pod imenom Verni. Ovaj naziv grad je zadržao sve do 1921. godine. Almati je u toku svoje istorije bio česta meta zemljotresa i poplava. Dva jaka zemljotresa (1887. i 1911.) i jedna poplava 1921. godine su znatno oštetili ovaj grad i usporili njegov razvoj. Ovaj grad poseduje i Univerzitet, a predstavlja i mesto gde je locirana Kazakstanska Akademija Nauka. Istočno od grada nalazi se Nacionalni park Ile-Alatau.

Klima u Kazahstanu
Klima u ovoj oblasti je veoma sušna ponekad padne i manje od 100 mm kiše po kvadratnom metru godišnje, a leti se temperature penju i do 45?C. Zemljoradnja se obavlja samo uz pomoć navodnjavanja. Relativno blizu Alma Ate protiče reka Sir Darja koja je znatno uticala na razvoj ovog grada. Takodje, modernizaciji i razvoju Alma Ate veoma doprinosi novac od prodaje kamenog uglja iz najvećeg nalazišta u ovom delu sveta (Karaganda).

Populaciju ovog grada čini oko 1,2 miliona stanovnika. Pretpostavlja se da će ovim tempom razvoja, kroz nekoliko godina Alma Ata, ili po novom Almati, postati značajan centar u srednjoj Aziji. Photo by Rock

Search