Tarzan stripovi


tarzan slika Tarzan se prvi put pojavljuje u Barousovoj ( Edgar Rice Burroughs) kratkoj priči Tarzan i majmun objavljenoj 1912. godine. Posle velikog uspeha koji je ova knjiga imala tako popularan lik privukao je pažnju filmskih i strip stvaralaca. Od 1929. Gospodar džungle se pojavljuje u obliku dnevnog stripa. Danas Tarzan izlazi u formi dnevnog novinskog stripa. Tarzan je podjednako prisutan i na filmu i u stripu. To je prvi strip koji je izlazio šest decenija bez prestanka. Svetskoj popularnosti Tarzana u velikoj meri su doprinela i dva crtača koji su strip crtali na samom početku Harold R. Foster i Bern Hogart. Svaki od njih je imao svoj stil i svaki je na svoj način doprineo popularnosti ovog stripa. Drugi crtači su samo pokušavali da ih imitiraju.

Ko je Gospodar džungle.Tarzan je odrastao u džungli jer je jedini preživeo pad aviona u kojem su bili i njegovi roditelji. Odgajile su ga gorile i zbog toga se Tarzan tako dobro vere po drveću i koristi lijane kao što to majmuni rade. Tarzan je neobično snažan, dovoljno da može izaći na kraj i sa najvećim zverima u džungli. Jedino oružje koje koristi je nož.Tarzan se druži sa životinjama i poznaje njihov govor. Tek u dodiru sa ljudima on uči prve reči. Uako je džungla puna najrazličitijih opasnosti najveću Tarzan upoznaje tek kada se sretne sa ljudima, a to je ljudska narav koja je spremna na najveće podlosti.

1983. godine naša izdavačka kuća Forum dobila je prava na objavljivanje stripova o Tarzanu za ceo svet tako da su radovi Branislava Kerca, Branka Plavšića i Sibina Slavkovića objavljivani u raznim strip revijama širom Evrope. Oni su u rad na ovo stripu uneli neke specifičnosti i drugačiji senzibilitet. Zapleti su prozaičniji, likovi pojednostavljeni a celu priču je uneta i doza seksa koja nije bila svojstvena Tarzanu klasičnog doba.

Snimljeno je mnogo filmova o Tarzanu, ali su oni daleko od umetničkih dela, neki su vrlo loše urađeni, međutim to nije smanjilo Tarzanovu popularnost. Kod nas poslednje epizode su izašle krajem sedamdesetih u okviru Stripoteke mada je bilo pokušaja da se pokrene posebna edicija mesečnih izdanja.Search