Spirou stripovi


Ovo je još jedan komični strip koji je kod nas izlazio u Stripoteci i Biser stripu. Tvorac Spiroua je Rob-Vel 1938. godine i pojavio se u novom strip magazinu sa istom imenom. "Spirou" na valonskom narečju znači veverica, a takođe i živahan mladić pun energije, što je u početku i bila jedina definicija samog Spiroua: mladić koji je živahan i koji svojom živahnošću uspeva da izađe iz raznih neprilika ali iz istog razloga i da upadne u njih. Spiruou će kasnije biti pridružen Fantazio koji će ga pratiti u avanturama.

Svetsku slavu ovom stripu nije doneo njegov originalni autor, i za većinu ljudi Spirou počinje sa Franquinom, koji je uneo promene u strip. Spirou i Fantazio su sada novinari a ne dangube koji istražuju čudna dešavanja u malom francuskom seocetu Šampinjaku. Tu se pojavljuju razni komični likovi poput Gradonačelnika, policajac, lokalnih pijanica... i naravno, Grof Pakom Egesip Adelard Ladislas de Šampinjak, mikolog, ludi naučnik, mudra glava i večiti izvor problema. Događaji u seocu omogućili su blagu društvenu satiru, ismevajući aktuelne trendove kroz njegove likove.

Franquin se 1968. povlači sa Spiroua i u potpunosti prelazi da radi na Gaži za koga smatra da kroz njega može kreativnije izraziti a Spirou dobija nove autore.

Spirou privlači svojim gegovima i naivnošću, ali na drugi pogled i oštroumnom i prikrivenom satirom.Search