Manje carine na uvoz polovnih automobila


Od prvog januara 2010. godine carine na uvoz automobila su smanjene sa dosadašnjih 10% na 7.5%, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma sa EU. Smanjenje carina dovešće do smanjenja cene automobila se uvoze iz Nemačke, Italije, Austrije, Slovenije i drugih zemalja .

Od prvog januara 2011. godine carine na uvoz automobila su smanjene sa dosadašnjih 7,5% na5%, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma sa EU.

Od prvog januara 2012. godine carine na uvoz automobila su smanjene na 2,5%.

Prema ovom zakonu automobili su svrstani u grupu osetljivih proizvoda i njihova carina se postepeno smanuje svake godine po 2.5%, počev od 2010. godine, da bi 2013. bila potpuno ukinuta. Smanjenje carine dovodi do smanjenja cene. Primera radi kod smanjenja carine za 2.5% cena uvoznog automobila od 10.000 evra smanjiće se za 100 evra. Pravi efekti na smanjenje cene se očekuju tek 2014. kada će carina biti potpuno ukinuta.
Polovni automobili Nemačka
Polovni automobiliSlovenija
Polovni automobili Italija
Polovni automobili Austrija
Auto placevi Slovenija
Auto placevi Italija
Search