Saobraćaj u Ljubljani


Ljubljana je jedan od najmanjih glavnih gradova u Evropi, a Slovenija takođe spada u manje evropske države. Ljubljana se nalazi u centralnom delu Slovenije, u takozvanoj ljubljanskoj kotlini, između Alpa i Jadranskog mora, na reci Ljubljanici. Veliki broj ljudi koristi svoje automobile za prevoz, a javni gradski i prigradski saobraćaj se obavlja isključivo autobusima, koje nazivaju trolama (po ugledu na naziv, 60-tih godina 20. veka čestih trolejbusa). Tramvaji, uvedeni u gradski saobraćaj 1901. su 1961. godine ukinuti. Već duže godina se rade planovi za ponovnu izgradnju šinskog gradskog i prigradskog saobraćaja. povezane teme:
Polovni automobiliSlovenija
Auto placevi Slovenija
Search