Hram Maja u Tikalu


U okolini grada Tikala, u severnoj Gvatemali, postoje brojni ostaci naselja Maja iz III i IV veka. Veći deo ruševina je otkopan i analiziran. Najveće naselje koje se nazivalo Kaminaldžuji, antički grad iz X veka, koji se nalazio na današnjoj periferiji Tikala je čuven po velikom hramu ove civilizacije koji je u velikoj meri ostao očuvan. U tom gradu je prema istraživanjima živelo više od 50.000 stanovnika i smatra se da je to jedan od najvećih gradova sveta iz tog vremena. Ljudi su živeli u porodičnim zajednicama, kao i danas. Karakteristične javne gradjevine su bile piramide Maja, koje su predstavljale religijske objekte u kojima su žrtvovane životinje bogovima ovog naroda.

Specifičnost ovog grada predstavlja veliki religijski hram koji je veći od svih ostalih koji pripadaju ovoj civilizaciji. Nije poznato zbog čega je ovaj hram napravljen baš u ovom gradu, ali se pretpostavlja da je ovo u jednom trenutku bila prestonica civilizacije Maja i da je imala najveći broj stanovnika, te je to zahtevalo i najveći religijski objekat. Grad i hram su, kao i većina ostalih gradjevina Maja, gradjeni na veoma nepristupačnom terenu. Medjutim, brdoviti predeli nisu onemogućili ovu civilizaciju da sagradi velelepnu gradjevinu, koja se nalazila na trgu antičkog grada. Antički grad Maja je imao površinu od 9 kvadratnih kilometara i u njemu se nalazilo više od 3.000 objekata. Ukupna površina sa okolnim mestima i periferijom je bila oko 320 kvadratnih kilometara i pretpostavlja se da je na njoj živelo blizu 100.000 ljudi.

Sam hram koji se smatra zaboravljenim svetskim čudom se nalazio na centralnom trgu grada i smatra se da ga je dnevno posećivalo više hiljada meštana. Jednom nedeljno su obavljana žrtvovanja životinja koja su se smatrala posebnim religijskim dogadjajem. Hram je bio dug 30 metara, a širok oko 15 metara. U njegovom centralnom delu se nalazilo postolje za žrtvovanje životinja, a u dubokoj unutrašnjosti od ulaza su bile statue bogova Maja. Danas su od hrama ostale samo ruševine, a u istom stanju su i ostaci ovog velikog grada. Zbog nepristupačnosti terena na kome se nalazi, grad ne posećuju turisti, sem u retkim helikopterskim turama. Najveća misterija vezana za grad i hram su da su oni napušteni u X veku. Do danas je ostalo nepoznato zbog čega se to desilo, obzirom da nema podataka o tome da su se dešavali ratovi u tom periodu na tim prostorima. Jedina opcija koju danas nude istoričari kao objašnjenje su da se to desilo zbog dugih vremenskih nepogoda, koje su pogadjale ovo područje, te je bilo nemoguće živeti od poljoprivrede - koja je bila osnovni uslov opstanka ljudi iz tog vremena.Search