Koloseum


Koloseum je jedna od najpoznatijih gradjevina u Rimu, u Italiji. Sagradjen je 80. godine nove ere i bio je glavno mesto za održavanje gladijatorskih borbi. Na njemu su se odvijale i druge, uvek brutalne borbe, u doba Rimskog carstva. Postojala je mogućnost da se ova gradjevina do odredjene mere napuni vodom i da se improvizuju borbe brodova. Koloseum je imao mesta za oko 50.000 ljudi.

Koloseum je najveći amfiteatar iz doba Rimskog carstva. Njegovu gradnju je započeo imperator Vespasian, koji je upravljao Rimom od 69. do 79. godine nove ere, a završili su ga je njegov sin, imperator Titus, koji je došao na vlast 80. godine nove ere i mladji sin, imperator Domician, koji je na vlast došao 81. godine nove ere.

U početku, Koloseum se nazivao Flavijanov amfiteatar. Njegovo ime je promenjeno u Koloseum kasnije, po ogromnoj (kolosalnoj) statui Nera, koja je stajala u blizini. Tokom godina posle izgradnje, on je pretrpeo puno oštećenja, modifikacija i obnavljanja. Razlozi su bili različiti ? zemljotresi, poplave, požari,... Medjutim, do danas je posle skoro punih 20 vekova, jedna trećina ovog amfiteatra ostala čitava. Na njoj je osnova ostala čitava, ali sve dekoracije od metala i mermera su propale.

Koloseum je bio elipsastog oblika, dug 189 metara i širok 156 metara. Visina je bila 47 metara. Sastojao se od četiri sprata. Spolja je bio otvoren nekim vrstama terasa sa otvorima nalik velikim prozorima. Gradjen je mahom od velikih blokova i metala, a iznutra je bio uredjivan mozaicima i različitim vrstama religijskih slika.

U gledalištu su postojale posebne loše za visoke državne činovnike, poput današnjih na velikim fudbalskim stadionima.

Sama površina borilišta unutar Koloseuma je, takodje, bila elipsastog oblika i imala je dimenzije 85x53 metara. Ona je od gledališta bila odvojena visokim zidom, kako ne bi došlo do povredjivanja posetilaca od strane divljih životinja, koje su korišćene u krvavim borbama. Na ruševinama Koloseuma su pronadjeni i različiti mehanizmi za automatsko otvaranje vrata, liftovi i drugi mehanizmi koji su korišćeni u uključivanje životinja u borbu.

Poslednje borbe koje su održane na Koloseumu su bile u V i VI veku nove ere.

Danas je Koloseum simbol Rima, podsećanje na veliko svetsko carstvo i turistička atrakcija Italije. Milioni ljudi godišnje dodju u ovaj grad i poseđuju ovaj važan spomenik ljudske civilizacije.

photo: David Iliiff,Search