SlikarstvoLeonardo Da Vinči
Iako je Leonardo stvorio relativno mali broj slika (od kojih je veliki brojnedovršen), on je ipak jedan od najuticajnijih i najinovativnijih umetnika Renesanse. U njegovom ranom periodu, slikarski pravac koji je sledio nije se mnogo razlikovao od stila njegovih učitelja...

Paja Jovanović
Jedan od najvećih srpskih slikara i tipičan predstavnik akademskogrealizma.Zahvaljujući izuzetno bogatom opusu a naročito delima sa temama iz narodnog života i onim sa istorijskom tematikom snažno je i široko uticao na likovno obrazovanje,..


Search